Visuaalinen kokonaisuus ja verkkosivujen toteutus Peuhun kartanolle
Tunnelmallinen kartanoalue

Peuhun tunnelmallinen kartanoalue sijaitsee Perämeren rannalla Oulunsalossa. Matkaa Oulusta on noin 20 kilometriä. Toteutimme talven 2020 aikana Peuhulle uuden ilmeen, joka sisälsi logon suunnittelun ja muun visuaalisen ulkoasun. Näiden pohjalta toteutimme verkkosivut ja verkkokaupan. Lisäksi kävimme kuvaamassa Peuhun ympäristössä tapahtuvia aktiviteetteja markkinointikäyttöön.

Videcam - Muotoiltua markkinointia
Jussi Riikonen
Minna Rautio
Arto Huhta
Videcam Oy