Verkkosivujen uudistus
Suunnittelimme ja toteutimme syksyn 2020 aikana Meri-Lapin Keskuspesulalle uudet verkkosivut

Sivustot rakennettiin valmiin olemassa olevan graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Suurimmat muutokset sivustolle tehtiin sen päivitettävyyteen ja mobiilikäyttöön.

Lisäksi toteutimme erilaisia videotuotantoja, joita yritys käyttää omissa somekanavissaan ja verkkosivustolla. Lisäksi teimme mm. valokuvauksia, sisällöntuotantoa Facebookkiin, käyntikortteja, rolluppeja ja asiakastyytyväisyyskyselyn.

Kiitos tilauksesta!